Golbach Service & Techniek
Landbouw · Tuin- & Parkmachines · Industrie 

Machine keuring.

Het periodiek keuren van bouwmachines, landbouw-, tuin- en parkmachines is verplicht gesteld sinds de invoering van de Arbowet. Veel bedrijven zijn o.a. ook VCA gecertificeerd en vanuit dit veiligheidssysteem is het periodiek keuren eveneens verplicht.

 Op landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines is verschillende wetgeving van toepassing, onder andere:

  • Machinerichtlijn (CE-markering van na 1995)
  • Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 (Richtlijn arbeidsmiddelen)
  • Regeling voertuigen van de wegenverkeerswet
  • Voor bouwmachines de NEN-EN 474 serie


Golbach Service & Techniek beschikt over alle benodigde certificaten om keuringen uit te kunnen voeren volgens de wettelijke richtlijnen. Hierbij zijn wij hoofdzakelijk actief in het keuren van landbouwmachines, tuin-, en parkmachines en diverse bouwmachines.


Voor het keuren van machines gebruiken wij digitale machine specifieke keuringsdocumenten. Uiteraard is het als klant ook mogelijk om een hardkopie te krijgen waarbij alle bevindingen vermeld zijn. Tevens staan hier opmerkingen op en uiteraard of de machine is goedgekeurd of niet.


Een ander sterk punt is dat wij ook het onderhoud en de reparaties uit kunnen voeren. Hierdoor wordt de stilstand tot een minimum beperkt en bent u gegarandeerd van een goed onderhouden en gekeurde machine.